IMG_2763_255x188
Rismonforside
gården
michala
Marker_xx

 Ridehusregler:

 • Al ridning på Heslegård Sportsrideklubs arealer skal foregå med ridehjelm, i tilfælde af at ryttere færdes uden ridehjelm, og klubben pålægges bøde fra rideforbundet tilfalder bøden rytteren selv.
 • Gør altid opmærksom ved ankomst / afgang i ridehuset før porten/lågerne åbnes.
 • Der skridtes på hovslaget. Når der er mange i ridehuset, eller der er undervisning, skridtes der samme vej.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Longering og løse heste er kun tilladt i det lille ridehus (Hal D).
 • Løsspringning foregår kun i det lille ridehus lørdag formiddag.
 • Springning foregår i vinterhalvåret onsdag fra kl 18.00 i det store ridehus.
 • Det nye ridehus må benyttes når der er mere end 6 ekvipager i det gamle ridehus (Hal B) og / eller når der er undervisning.
 • Vis hensyn, når der undervises og skift evt. ridehus hvis der er mange.
 • Husk at samle hestepærer i de store ridehuse inden du forlader ridehuset.
 • Begræns brugen af mobiltelefon.
 • Det er ikke tilladt at ryge i ridehusene.
 • Undgå at hestene bider i træværket.
 • Alle der færdes til hest på Heslegård Sportsrideklubs faciliteter skal være medlem af rideklubben, se klubbens hjemmeside for indmeldelse www.hgs-rideklub.dk
 • Kun en underviser af gangen, og al undervisning koordineres med Michala Damm-Frydenberg (tlf: 23 74 14 24)

Staldregler:

 • Fej og ryd op efter dig og din hest inden, og efter du forlader stalden.
 • Vaskeplads og solarie skal rengøres efter brug. Fej altid!!
 • Der må ikke tages foder/hø uden aftale.
 • Der opbevares eget foder i rottesikre beholdere på anvist plads.
 • Når der tages heste ind, efterlades ingen hest alene på fold.
 • Mødding jævnes efter trillebør er tømt.
 • Hunde må ikke være til gene for andre og skal holdes i snor.
 • Se opslagstavle for informationer
 • Benyt de opstillede skraldespande til affald.
 • Lukketider i stalden hverdag kl. 22, weekend kl. 20.
 • DER HENVISES I ØVRIGT TIL DRF SIKKERHEDSREGLER

Generelle regler:

 • Åbningstider: Mandag – fredag: 07.00 – 22.00 og Lørdag – søndag (og helligdage): 07.00 – 20.00
 • Pas på og vis hensyn for hinanden.
 • Brug P-plads til af/påsætning
 • Ingen parkering foran trailere.
 • Det er forbudt at ryge samt anvende åben ild på alle indendørs arealer.
 • Alle cigaretskodder skal lægges i de dertil opstillede krukker.
 • Husk at slukke lys, radio og for vand efter brug.
 • Støjende adfærd eller løben i stalden eller på ridebanerne er forbudt.