IMG_2763_255x188
Rismonforside
gården
michala
Marker_xx

Når du lejer en boks på Duemosegård udarbejdes en kontrakt, der skal underskrives af dig som pensionær og Duemosegård som udlejer. Boksen må ikke fremlejes eller lånes ud til anden side. Når du underskriver kontrakten, accepterer du Duemosegård og HGS’ vedtægter og ordensreglement.

Vi benytter ikke betaling af depositum, så du skal kun betale for den kommende måned forud + evt. ekstra dage, du har lejet en boks, hvis du f.eks. ankommer midt i en måned. Bokslejen bliver opkrævet skriftligt ved regning hver måned som enten bliver hængt i en konvolut i stalden eller sendes per mail.

Ved leje af boks er der samtidig adgang til klubbens faciliteter så som ridehuse, udendørsbaner, toiletter, rytterstue mv. iht. til klubbens gældende reglement. Såvel pensionær samt øvrige ryttere skal være medlem af HGS.

Pensionæren og evt. parter skal overholde de af personalet udstukne anvisninger om færden på Duemosegårds etablissement.

Lejer må under ingen omstændigheder selv forsyne sig med foder eller strøelse til sin hest/pony. Ønsker lejer anden fodring/strøelse af sin hest/pony end den, som HGS tilbyder iht. gældende prisliste, sker dette for egen regning.

Pensionær og evt. parter har pligt til at rydde op og renholde efter sig og sin hest efter endt ridning mv. Ved oprydning forstås, at sadler, hovedtøj, striglekasser, dækkener m.v. opbevares på de af personalet eller ved opslag angivne steder. Ved renholdelse forstås, at som minimum fejes staldgang, vandspiltov efter endt brug.

Foder må under ingen omstændigheder opbevares medmindre det sker i lukkede beholdere på de af personalet anviste steder.

Opsigelse af opstaldningskontrakten skal ske skriftligt per brev eller på mail til info@duemosegaard.dk inden den 1. i måneden. Dvs. fraflytning 1. juni skal varsles senest den 30. april. Vælger man at fraflytte før den meddelte fraflytningsdato, skal man betale fuld opstaldnings til og med denne.